ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
คำกล่าวของผู้เข้าร่วมอบรม
  • ขอบคุณครับ มีความรู้เพิ่มขึ้นมาก (The living by Kunalai)

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553
สัมมนา: สร้าง-บริหาร หอพัก-อะพาร์ตเมนต์

ดร.โสภณ พรโชคชัยในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไปกล่าวเปิดการสัมมนาการพัฒนาอะพาร์ตเมนต์ ณ โรงแรมอโนมา
กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย