ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 11 - อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2553
Part 2: International Training on the Design, Operation, and Maintenance of Building Systems

งานนี้จัดขึ้นโดยโรงเรียนธุรกิจสังหาริมทรัพย์ไทย(TREBS) ร่วมกับสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทยและ Building Owners & Managers Institute International (BOMI) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการบริหารจัดการอาคารนานาชาติ ที่ได้รับการยอมรับ อย่างกว้างขวาง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย