AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 83 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
(วันพฤหัสบดีที่ 18 - พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 08:30 - 17:30 น.)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย