ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 8 สัปดาห์ รุ่น 11
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552 - เสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 11 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
ภาพถ่ายคณะนักศึกษา รุ่นที่ 11 กับการเรียนการสอน
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ กรมที่ดิน สนง.ที่ดิน
เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุปงานของฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน
โดยมีหัวหน้าฝ่ายรังวัดให้การต้อนรับ
ดูงานสำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
คุณประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บมจ.ศุภาลัยและคณะให้การต้อนรับ พร้อมฟังบรรยายสรุป
ศาลาว่าการเมืองพัทยา พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 11

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย