ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553
The BRIHAT Investment
BRIHAT Investment เป็นสถาบันจัดการศึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในเนปาล นายโอม รัชภันธรี ประธานของ BRIHAT Investment และ Comfort Housing แห่งเนปาล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยทางโรงเรียนจะได้จัดส่งวิทยากรไปร่วมบรรยายที่เนปาลเป็นระยะ ๆ 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย