ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพุธที่ 28 - เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552
อบรม: หลักสูตร "ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล" ครั้งที่ 4
“ผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล” หรือ “Certificate: International Property Expert CIPE)” จัดเป็นภาษาอังกฤษ อบรมโดยวิทยากรนักประเมินค่าทรัพย์สินชั้นนำจากทั้งในและต่างประเทศหลายท่าน (ไม่ใช่มีผู้สอนคนเดียว) สาระการสอนประกอบด้วย ความรู้สำคัญเกี่ยวกับการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ระดับสากล เช่น แนวทางการปฏิบัติในการบริหารอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ การวิเคราะห์การลงทุนและการเงิน การประเมินค่าทรัพย์สินและการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ การเจรจาต่อรองสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศ เป็นต้น การอบรมนี้จะอำนวยโอกาสให้ท่านสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนำและผู้เข้าร่วมอบรมจากต่างประเทศ รวมทั้งการสานสัมพันธ์ทางธุรกิจอีกด้วย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย