วันพุธที่ 23 - เสาร์ที่ 26 กันยายน 2552
RE121: การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Cash flow) รุ่นที่ 29
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมหลักสูตร การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์มีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กรมธนารักษ์ TOT MFC ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีคุณธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารเกียรตินาคิน (นั่งกลาง) ร่วมเป็นวิทยากร ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย