ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2552
สัมมนา: เปิดเส้นทางชีพอสังหาริมทรัพย์สำหรับบัณฑิตใหม่

มหาวิทยาลัยบูรพาร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจัดสัมมนาเรื่อง เปิดเส้นทางอาชีพอสังหาริมทรัพย์สำหรับบัณฑิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผู้เข้าฟังการสัมมนาจำนวน 265 คน โดยมี ผศ.บุญมา ไทยก้าว รองอธิการบดีผ่ายกิจการนิสิต (ที่ 4 จากทางซ้าย) เป็นประธานเปิดการสัมมนาและ อ.ภิญโญ เปี่ยมประสาทพร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต(ที่ 2 จากทางซ้าย) ร่วมเปิดงานดังกล่าว

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย