ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2552
สัมมนา: เปิดเส้นทางอาชีพอสังหาริมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง เปิดเส้นทางอาชีพอสังหาริมทรัพย์สำหรับบัณฑิตใหม่ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ (ภาพแรกคนยืนกลาง)เป็นประธานเปิดการสัมมนา

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย