ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2552
อบรม In-house ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยคุณอัสนี ทรัพยวณิช (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้ให้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรม In-house ให้กับพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญ อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ไปบรรยายทั่วประเทศ ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานครและจังหวัดสงขลา

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย