ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 8 สัปดาห์ รุ่น 10
วันพุธที่ 25 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2552 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 10 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
ภาพถ่ายคณะนักศึกษา รุ่นที่ 10 กับการเรียนการสอน
ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและคณะ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9 กทม.
คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้การต้อนรับและถ่ายภาพหมู่ ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 10
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 10 ออกดูงานที่เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี
โดยมีวิทยากรจาก AREA
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 10 ออกดูงานโครงการเขตประเวศ
โดยมีวิทยากรจาก AREA
เข้าเยี่ยมชม Rabbit Resort พัทยา
โรงแรมที่เน้นธรรมชาติ และการให้บริการ
พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 10

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย