ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 8 สัปดาห์ รุ่น 9
วันพุธที่ 15 ตุลาคม - อาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2551 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
คณะนักศึกษา รุ่นที่ 9 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.
เยี่ยมชมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของกรมบังคับคดี บางขุนนนท์
ถ.เจริญสนิทวงศ์
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง รับมอบของที่ระลึก จากนักศึกษา
รุ่นนี้ ในโอกาส เยี่ยมชมดูงาน ของสำนักงาน
ผอ.สำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะและคณะ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ถ.พระราม 9 กทม.
คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้การต้อนรับและถ่ายภาพหมู่ร่วมกับนักศึกษา
ถ่ายภาพหมู่ภายหลัง เข้าฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของศาลาว่าการเมืองพัทยา
เยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านบางแสนมหานคร
ภาพบรรยากาศงานจัดเลี้ยงรุ่นฯ พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร รุ่น 9

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย