ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
ติวฟรี: สอบเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน
(วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2552 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย