ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรม: การขายสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (สำหรับธนาคารทหารไทย)
(วันเสาร์ที่ 28 - อาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2552)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย