วันอังคารที่ 4– ศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 72 (สำหรับ บจก.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์)
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) มอบหมายให้โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดอบรมหลักสูตร การประเมินค่าอสังหาฯ เป็นรุ่นที่ 4 ของบสก. โดยมีคุณศักดิ์ ศรีสนั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีคุณเกษม ศิวกุล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รูปหมู่แถวหน้านั่งกลาง) เป็นผู้มอบวุฒิบัตรในวันสุดท้ายของการอบรม ในสำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย