วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม – เสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2551
AP100: การประเมินหลักทรัพย์ สำหรับธนาคารยูโอบี
ธนาคารยูโอบี โดยฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ได้จัดอบรมหลักสูตรการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ณ อาคารสำนักงานสุขุมวิท โดยมีคุณวิมลวดี มานะศานต์ ผอ.ฝ่ายประเมินหลักทรัพย์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) คุณนภาพร ปทุมบาล ผอ. อาวุโสสายงานปฏิบัติการสินเชื่อ (แถวที่ 4 จากซ้าย) และดร.โสภณ พรโชคชัย (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพด้วย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย