วันจันทร์ที่ 22 - พุธที่ 24 กันยายน 2551
RE100: อบรมหลักสูตรรวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ (สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย)
ร.ร.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้กลับพนักงานของกรรถไฟโดยมีคุณ ทวีศักดิ์ สุทธิเสริม รอง ผอ.ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน การรถไฟฟ้า เป็นประธานให้เปิดการอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมฯการรถไฟฟ้าฯจตุจักร กทม.

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย