ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551
การวิเคราะห์ทำเล และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ผลการวิเคราะห์ราคาที่ทั่วกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2537 -2551
AREA เป็นศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ทำการสำรวจการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่ปี 2537 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร AREA และ อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย นำเสนอผลการศึกษาซึ่งถือเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน 200 บริเวณทั่ว กทม. และปริมณฑล ณ โรงแรมบันยันทรี สาทร กรุงเทพมหานคร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย