ประธานเปิดงาน ได้ร่วมถ่ายรูปหมู่กับวิทยากรและ ผู้เข้าอบรมของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยแถวหน้าสุดประกอบไปด้วย นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน (แถวหน้าแขนยาวเสื้อขาว) ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน ประธานกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (แถวหน้าที่ 5 จากซ้าย)และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (แถวหน้าที่ 3 จากซ้าย)

บรรยากาศในการบรรยาย ผู้เข้าอบรมทั้งหมด ประกอบไปด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

การอบรม เรื่องการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึงโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ได้จัดให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 – 17 กันยายน 2551 ที่ผ่านมา โดยมี นายภากรณ์  ตั้งเจตสกาว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จตุจักร กทม.

วันจันทร์ที่ 15 - พุธที่ 17 กันยายน 2551
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์
(การอบรม(In house)สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย