ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพใน 8 สัปดาห์ รุ่น 8
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม - อาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2551 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

คณะนักศึกษา รุ่นที่ 8 ถ่ายภาพร่วมกับคณะวิทยากร ในวันสุดท้ายของการเรียน
ณโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ถ.นนทรี ยานนาวา กทม.

ดูงานการควบคุมอาคาร
ที่สำนักการโยธา กทม.2 ดินแดง

คุณปรีชา รณรงค์ ผอ.สำนักผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพา และคณะ ให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุป ที่กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ถ.พระราม 9 กทม.

คุณพัลลภ กฤตยานวัช ผอ.ฝ่ายวิชาการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ให้การต้อนรับและถ่ายภาพหมู่
ร่วมกับนักศึกษา รุ่นที่ 8

อ.วันชัย ตัณฑ์สกุล เลขาธิการสมาคม
ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายสรุปงานของสมาคม
และให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ที่ทำการสมาคม

อ.แคล้ว ทองสม 
ผอ.สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
กรมธนารักษ์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักฯ

เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป
งานของฝ่ายรังวัดกรมที่ดิน
โดยมีหัวหน้าฝ่ายรังวัดให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
ของกรมบังคับคดี บางขุนนนท์
ถ.เจริญสนิทวงศ์

อ.สืบกุล กลิ่นแย้ม วิทยากร
สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง รับมอบของที่ระลึก จากนักศึกษา
รุ่นนี้ ในโอกาส เยี่ยมชมดูงาน ของสำนักงาน

ถ่ายภาพหมู่ภายหลัง เข้าฟังการบรรยายสรุป
เกี่ยวกับการบริหารงาน
ของศาลาว่าการเมืองพัทยา

เยี่ยมชมสนามกอล์ฟ บูรพากอล์ฟ ศรีราชา
โดยมีคุณกุลธร  มีสมมนต์
ผู้จัดการสนามกอล์ฟ ให้การต้อนรับ

เยี่ยมชมโรงเรียน นานาชาติ
ซึ่งอยู่ในบริเวณ สนามกอล์ฟ บูรพากอล์ฟ

เยี่ยมชมหมู่บ้านจัดสรร
โครงการบ้านปิยะวัฒน์ บางแสน เฟส 2 
โดยมีคุณบุญเลิศ ผลิตวานนท์ เจ้าของ
และกรรมการผู้จัดการบริษัท ให้การต้อนรับ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย