ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 20-23 กรกฎาคม 2551
สัมมนานานาชาติการประเมินสาธารณูปโภค

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยและมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 3 เรื่อง การประเมินค่าสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 ท่านจาก 15 ประเทศทั่วโลก โดยมีการนำเสนอผลบทความวิชาการประมาณ 10 ชิ้น พร้อมด้วยการอภิปรายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ด้านการประเมินค่าทรัพย์สิน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย