ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 17-21 มิถุนายน 2551
อบรมผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน กรุงฮานอย เวียดนาม
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเวียดนาม ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการประเมินค่าทรัพย์สิน ณ กรุงฮานอย โดยสอนเรื่องการประเมินเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน และการประเมินมูลค่าธุรกิจ โดยมี ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ และ ศาสตราจารย์จอห์น คูเปอร์ กรรมการบริหารโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นวิทยากร

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย