ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 13 - จันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2551 ณ โฮจิมินท์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม
ดูงานด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศเวียดนาม
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกับ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา ดูงานเกี่ยวกับ “โอกาสการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ประเทศเวียดนาม” เพื่อศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ การดำเนินธุรกิจอสังหาฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย