ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
Download Click here (in Thai)
วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2551
งานสัมมนา “โครงข่ายคมนาคมกับการวิเคราะห์ทำเลทอง”

ศูนย์ข้อมูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ AREA ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จัดการสัมมนาพิเศษ: โครงข่ายสาธารณูปโภคกับการวิเคราะห์ทำเลทอง โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สจร. และหน่วยงานอื่น ๆ โดยมี อ.วสันต์ คงจันทร์ กรรมการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายพร้อมนำเสนอการวิเคราะห์ทำเลทอง

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย