ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2551
อสังหาริมทรัพย์ VS การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน จ.ภูเก็ต
เป็นการนำเสนอสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากผลสำรวจภาคสนามโดย AREA เพื่อสะท้อนภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงราคาที่ดินและการให้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเรื่องโครงการสาธารณูปโภค ความเห็นจากเจ้าของโครงการที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อเป็นผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และนักพัฒนา-นายหน้าข้ามชาติที่มีกลุ่มเป้าหมายผู้ซื้อเป็นชาวต่างชาติที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ระดับราคาบนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งวิเคราะห์ผลกระทบต่อวงจรวัฎจักรอัสหาฯ ในอาเซี่ยน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย