วันอังคารที่ 13 - ศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550 จัด Inhouseให้แก่ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 67
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จัดอบรม Inhouse หลักสูตร “การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์”
ให้แก่พนักงานของบริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ได้ทราบกระบวนการประเมินหลักทรัพย์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย