ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมพิเศษ: รวมข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับ (บริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด)
วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2551 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงแรมอิมพีเรียลธารา ถ.สุขุมวิท 26

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย