ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551
งานสัมมนา “วัฏจักรอสังหาฯ ในอาเซี่ยน-กรณีศึกษา จ.ชลบุรี ระยอง”
เป็นการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์จากผลการสำรวจภาคสนามอสังหาริมทรัพย์โดย Agency for Real Estate Affairs โดยมีความมุ่งหวังสะท้อนสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน แนวโน้ม และอนาคตโครงการสาธารณูปโภค เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และความต้องการของประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบต่อวงจร-วัฎจักรอสังหาริมทรัพย์ในอาเซี่ยน ผลกระทบต่อกำลังซื้อในพื้นที่จังหวัดชลบุรี-พัทยา

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย