RE141: การวางแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รุ่น 5
(วันพุธที่ 23 - เสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย