ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2550
วัฏจักรการเติบโตอสังหาริมทรัพย์โลก vs เอเชีย: ศึกษาดูงานประเทศเวียตนาม, นครโฮชิมินห์ เวียดนาม
สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งเวียดนาม มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ร่วมกันจัดงานข้างต้น โดยมีผู้เข้าร่วมจากกัมพูชา ไทย มาเลเซีย เวียดนาม สหรัฐอเมริกาสิงคโปร์ อาฟริกาใต้ เป็นต้น

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย