ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550
คณะผู้แทนเวียดนามมาไทย

คณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยตลาดและราคาของกระทรวงการคลัง เวียดนามจำนวน 7 ท่าน
มาเข้ารับการอบรมด้านการประมาณการและคาดการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์จากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
ในสังกัด Agency for Real Estate Affairs ในประเทศไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย