วันพฤหัสบดีที่ 8 - อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550 จัด Inhouseให้แก่ไทยธนาคาร
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 66
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จัดอบรม Inhouse หลักสูตร “การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์” ให้แก่พนักงานของไทยธนาคาร ได้ทราบกระบวนการประเมินหลักทรัพย์

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย