AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 62
(วันจันทร์ที่ 3 - พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2550 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย