ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา

เสวนาพิเศษฟรี: ความต้องการผู้ประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพในปัจจุบัน
(วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2550 เวลา 13:30 - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย