วันจันทร์ที่ 8 - พุธที่ 10 ตุลาคม 2550 จัด Inhouseให้แก่ธนาคารออมสิน
AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 65
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th) จัดอบรม Inhouse หลักสูตร “การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 3” ให้แก่พนักงานของธนาคารออมสิน ได้ทราบกระบวนการประเมินหลักทรัพย์ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย