ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
EN110: ผู้ตรวจสอบอาคาร รุ่น 1
(วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม - วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2550 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย