ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2549
จัดสัมมนาฟรี “เสียงเครื่องบินกับผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน”
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
(ณ ห้องประชุมแคแสด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย