AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ รุ่น 5
(วันศุกร์ที่ 4 - เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549 เวลา 08:00 - 17:30 น.
ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย