AP130: เจาะลึก การประเมินมูลค่าด้วยวิธีการรายได้ รุ่น 4 (สำหรับ ธนาคารกสิกรไทย)
(วันเสาร์ที่ 17 - อาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2549 เวลา 8:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย