ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
5 มิถุนายน 2549 :
สัมมนา : วิเคราะห์ผังเมือง กทม. 2549 โดย ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน วิเคราะห์ผังเมืองใหม่ กทม. 2549
สาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ข้อกำหนดใหม่ ทำเลที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน และอาจารย์วสันต์ คงจันทร์ วิเคราะห์ทำเลทอง: ราคาที่ดินย่านต่างๆ ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ประมาณ 200 ท่าน

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย