ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
วันเสาร์ที่ 3 - วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2549:
สัมมนา: กลยุทธการลงทุนในอสังหาริมทรัยพ์ รุ่น 6
การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาสัญจร จัดขึ้น ณ เมืองพัทยา โดยเป็นการให้ความรู้เน้นด้านการสำรวจวิจัยตลาดอสังหาริมทรัพย์ การประเมินค่าทรัพย์สิน การวิเคราะห์ทางการเงิน และข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย