วิธีประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 6
(วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม - พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2549 )

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย