ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
 
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดสัมมนาพิเศษ
“ต่างชาติกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผลกระทบทางสังคม ธุรกิจและเศรษฐกิจ” วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย