RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 16
(วันพุธที่ 22 - เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์แลป อาคารชินวัตร3)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย