RE123: เทคนิคการบริหารการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 6
(วันศุกร์ที่ 17 - เสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย