ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
31 มกราคม – 3กุมภาพันธ์ 2549
จัดอบรมหลักสูตร “การประเมินค่าทรัพย์สิน” รุ่นที่ 53 ให้กับ สำนักการคลัง สำนักโยธา และสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร จำนวน 40 ท่าน ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย