ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
สัมมนาทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย ปี 2549 Real Estate Index (REI)
(วันพุธที่ 25 มกราคม 2549 เวลา 13:00 - 17:00 น. ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพมหานคร)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย