ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
16-18 มกราคม 2549
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดอบรมการ "วิสัยทัศน์ต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ข้ามชาติ" บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญนับ 10 ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายประเทศ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย