ดูภาพทั้งหมด    กิจกรรมที่ผ่านมา
อบรมพิเศษ การประเมินค่าทรัพย์สิน เพื่อการเตรียมสอบในระดับ “ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ (ชั้นกลาง)”
มีผู้เข้าอบรมจากบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินและสถาบันการเงินกว่า 100 คน
(เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย)

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย