RE120: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 7
วันพุธที่ 9 - เสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2548 เวลา 8.30-17.00น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

 

ติดต่อเรา:
โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
10 ถ.นนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 0-2295-2294
โทรสาร: 0-2295-2213
E-mail: info@trebs.ac.th
แผนที่ตั้ง: แผนที่ภาษาไทย